Kdybyste se zeptali na konci kv?tna ve v?deck? komunit?, jak to vypad? s v?zkumem Venu?e, sly?eli byste jen slova skepse a frustrace. Oproti Marsu, kam vys?l?me sondy jak na b??c?m p?su, se toti? Venu?e ocitla na okraji z?jmu velk?ch kosmick?ch agentur. Od 90. let 20. stolet? jsme proto na ob?nou...