Jak vzniká methylrtuť? V čem se liší od atomární rtuti? Proč je třeba zaměřit naši pozornost právě na organickou formu toxické rtuti? Elementární rtuť – stříbrnobílý kov s nezvyklými fyzikálními vlastnostmi. Za pokojové teploty je kapalný a vypařuje se, má extrémně velkou hustotu, dobře vede el...
arnika.org | Matěj Man