Bod zvratu klimatického systému je práh, jehož překročení může vést k velkým změnám stavu systému. Potenciální body zvratu byly identifikovány ve fyzickém klimatickém systému, v ovlivněných ekosystémech a někdy v obou případech.[1] Například zpětná vazba z globálního uhlíkového cyklu je hybnou silou pro přechod mezi dobami ledovými a dobami meziledovými, přičemž počáteční spoušť představují změny v orbitu Země.[2] Geologické teplotní záznamy Země zahrnují mnoho dalších příkladů geologicky rychlých přechodů mezi různými klimatickými stavy.[3]