Bolidová síť je soustava bolidových kamer určená k fotografické registraci meteorů a bolidů na větším území. Jednotlivé kamery jsou v síti rozmístěny tak, aby souvisle pokrývaly sledované území.