Bowenovo reakční schéma je koncepce postupné krystalizace alkalicko-vápenatých[1] minerálů z taveniny, která umožňuje lépe pochopit vznik magmatických hornin. V obráceném pohledu je možno částečně použít i k pochopení stability minerálů na zemském povrchu a schopnosti hornin odolávat erozním vlivům.