Peléjská erupce (podle karibské sopky Pelée) je název pro specifický typ explozivní sopečné erupce. Její nejcharakterističtějším znakem je produkce žhavých mračen (fr. nuée ardentes) či lavin vulkanického popela a plynů, nazývaných pyroklastický proud. Také je s erupcí tohoto typu spojen růst vulkanického dómu v přívodním magmatickém kanálu, který má někdy podobu tzv. jehly. Jeho kolaps spouští pyroklastické proudy. Láva tohoto typu erupce je silně viskózní, ryolitově-andezitového složení.