Středoatlantský hřbet je středooceánský hřbet rozdělující hranice tektonických desek, které se svou částí rozléhají v Atlantském oceánu, a zároveň je to nejdelší horský hřbet na světě. V severním Atlantiku rozděluje Eurasijskou a Severoamerickou desku, v jižním Africkou a Jihoamerickou. Hřbet se táhne od Gakkelského hřbetu severovýchodně od Grónska směrem na jih k Bouvetovu trojnému uzlu v jižním Atlantiku, kde se setkávají tři tektonické desky – Jihoamerická, Africká a Antarktická. Část hřbetu, která zahrnuje Island, se také nazývá Reykjaneský hřbet.