Je to u? p?es rok, co se poprv? na povrchu jin?ho t?lesa ne? Zem? vznesl do vzduchu vrtulov? stroj. Tehdy v dubnu 2021 se rozto?ily 122 centimetr? dlouh? rotory vrtuln??ku Ingenuity a po chvilce vynesly spole?n? s mra?nem prachu experiment?ln? stroj nad povrch Marsu. Od t? doby provedl vrtuln??ek...