„Pros?m, p?ipoutejte se. Za p?r minut budeme startovat.“ Po tomto pokynu si zam??knete p?ezky a za?nete nerv?zn? sledovat odpo?et. Nebude to trvat dlouho a pod va?ima nohama se probud? k ?ivotu ohniv? bestie, kter? se pokus? p?ervat gravita?n? sev?en? na?? rodn? hroudy. Z?eh! V?echno...