Spole?nost Axiom Space by cht?la p?ipojit k Mezin?rodn? vesm?rn? stanici rovnou t?i moduly, prvn? by tam mohl b?t u? v roce 2025. Vlastn? stanici pl?nuje i start-up Vast. To NASA m? v ?myslu zam??it d?l od Zem?.