Podle novinov?ch titulk? by se mohlo zd?t, ?e na jihu Evropy se chyst? obrovsk? katastrofa schopn? ohrozit miliony lid?. K v?buchu by se tam m?la nadechovat m?stn? sopka. Jen?e je tomu skute?n? tak?