Kdy? dalekohled Jamese Webba pozoroval loni v listopadu Jupiter?v m?s?c Europu, poda?ilo se mu p?ij?t na fascinuj?c? zji?t?n?. Jak ukazuje pr?v? vydan? v?deck? studie, v infra?erven? ??sti spektra objevil zn?mky oxidu uhli?it?ho. L?tky tvo?en? dv?ma atomy kysl?ku a jedn?m atomem uhl?ku –...