Při pohledu na povrch Marsu si snadno povšimneme celé řady různě velkých hor, v jejichž středu
ČAS | Česká astronomická společnost