V České republice leží přes 15 tisíc měst, vesnic či samot. Všechny mají svůj článek na Wikipedii - některá hesla jsou jen velmi stručná, jiná sídla jsou popsána obšírněji a třeba i ve více jazycích. Českým wikipedistům se ale nejspíš podařil světový unikát: Pořídili fotografie prakticky už všech obcí v zemi. U zrodu projektu stáli Pavel Hrdlička a Petr Brož, přispěla ale spousta dalších dobrovolníků.
Blesk.cz | pdc,bp,Martin Valeš