V klimatologii i hydrologii může být za extrém označena největší nebo nejmenší hodnota sledovaného prvku za určité období (ČMES, 2022). Například absolutním teplotním extrémem pro území České republiky je v tomto významu maximální teplota 40,4°C zaznamenaná 20. srpna 2012 v Dobřichovicích (Němec, 2012), a minimální teplota – 42,2 °C z 11. února 1929 naměřená v Litvínovicích (Krška, 2009). Extrémem roku 2021 byla teplota 36,5 °C naměřená 8. července 2021 ve Strážnici (Tolasz a kol, 2022).
www.perun-klima.cz | Jachym Brzezina, CHMI