Už po čtvrté v poměrně krátké době vybuchla sopka na seizmicky aktivním poloostrově Reykjanes na jihozápadě Islandu. Láva se pohybuje rychlostí 1000 metrů za hodinu a ohrožuje nejen přístavní město Grindavík, ale také geotermální elektrárnu a hlavní přívod pitné vody do celé oblasti.
Prima Zoom | FTV Prima