Metan ohřeje v krátké době atmosféru 80krát víc než stejné množství oxidu uhličitého.