Když vám hoří země pod nohama, příběh města Centralia

Na ten den dvanáctiletý Mike nikdy nezapomene

Při dětských toulkách po okolí se pod ním zničehonic otevřela země

Obrovskému žáru, výronům jedovatých plynů a pádu do temnoty unikl chlapec s vypětím všech sil na poslední chvíli

On měl štěstí. Jeho rodné město ale ne #vesmírníček

Nikdy už se s jistotou nedozvíme, proč to všechno začalo. Teorií ohledně začátku zkázy Mikovo města je několik

Někdo si myslí, že všechno začalo 30 let dříve než se obecně soudí

Jiní za neštěstím vidí boží trest za události staré přes sto let

Nejspíš ale za to mohla nedbalost

Až do roku 1962 bylo Centralia jen jedno z mnoha pensylvánských těžařských měst dobývajících z nitra země antracit, nejkvalitnější černé uhlí

První dva doly byly přitom otevřeny již v roce 1856 a za víc jak 100 letou historii těžby město i přes bouře 20. století prosperovalo

Generace horníků fáraly pod povrch a nekontrolovaně těžily horninu, která umožnila lidstvu roztočit kola průmyslové revoluce.

Více jak 100 let těžby vedlo k tomu, že podloží pod městem vypadalo jako ementál.

Těžba ale nepoznamenala jen podzemí.

Své jizvy zanechávala i na povrchu.

Na řadě míst tak byly opuštěné i malé povrchové doly.

Jenže jelikož se nacházely v blízkosti lidských sídel, příroda si je nemohla stihnout vzít zpět.

Tyhle desítky metrů velké díry si přisvojil člověk

Přibližně 1000 lidí, co v Centralii žilo, produkovalo (stejně jako my) odpad a tak bylo potřeba řešit Nerudovskou otázku "kam s ním"?

Pozůstatky po povrchové těžbě se tak nabízely, aby s tímhle problémem pomohly.

V osmi z nich proto vznikly nelegální skládky.

Od roku 1956 se Pensylvánie snažila proti ilegálním skládkám založeným v bývalých těžebních prostorech bojovat.

Mnozí si totiž uvědomovali, jaké nebezpečí dotčeným oblastem hrozilo.

Jenže jak už to tak bývá.

Na předpisy dbal málokdo.

George Segaritus, místní regionální úředník zodpovědný za skládky, si všiml, že některé skládky v okolí Centralii mají problém.

Začínají se propadat do poddolovaného prostoru.

Navrhl proto vedení města, aby byly bývalé těžební prostory okamžitě vyplněny nehořlavou výplní

Jenže

Vedení města mělo (nejspíš) lepší plán.

Blížil se totiž významný den a s ním spjatá místní slavnost.

Bylo proto potřeba město zkrášlit a na slávu připravit.

A nelegální skládky představovaly skvrny na městské krásy.

Bylo proto rozhodnuto, že nelegální skládky budou odstraněny

Zpětně není možné ze zápisu vedení města, co přesně to slovo "odstraněny" znamenalo.

Řada lidí se domnívá, že se pod tímto slovem ukrývá tehdejší obvyklá praxe.

Skládku zapálit a nechat odpad shořet.

Pálení odpadu bylo v té době nelegální a to může být dle některých důvod, proč v zápisu slovo "oheň" chybí

Buď jak buď

7. května 1962 bylo rozhodnuto, že Centralia se svých ilegálních vředů zbaví

Bylo vybráno datum – 27. května 1962 – a najato pět členů dobrovolných hasičů…

Podle nejčastější verze se tak pětice dobrovolných hasičů dostavila ráno na místo a dala se do čištění.

Když přišla noc a na skládce šlehaly plameny, hasiči se s pomocí hadic a vody snažili požár udržovat v přijatelné mezi.

Jenže jim nedošlo, že už je pozdě.

Jakmile toho rána škrtli sirkou a nechali skládku rozhořet, osud Centralie a s ním i všech obyvatel byl nadobro zpečetěn.

Když v noci 27. května dohašovali založený požár, zdálo se, že všechno šlo podle plánu.

Skládka byla odstraněna a požár byl pod kontrolou.

Jenže jak už správně tušíte, pravda byla jinde.

Požár stále žil.

O dva dny později se tak na skládce opět objevily plameny.

Na místo se opět dostavili hasiči a pokusili se požár uhasit.

Na první pohled uspěli, jenže za týden se plameny objevily znova.

Tehdy se hasiči rozhodli povolat posily.

Na skládku přijel buldozer, který začal hromadu odpadu rozhrnovat, aby se voda dostala k ložisku požáru

Že tohle nebude jen tak obyčejný požár, začalo být zřejmé o pár dní později.

V severní části bývalého těžebního prostoru byla objevena přibližně 5 metrů velká díra vyplněná odpadky.

Tahle díra, nebo nějaká jí podobná, umožnily požáru se posunout.

Lidi v Pensylvánii totiž nebyli blbý

Věděli, že skládky odpadků občas zahoří. A věděli, co se skrývá pod jejich nohami

Proto bylo vynucováno, aby vrstvy odpadků byly pravidelně prokládány nehořlavou vrstvou v podobě jílů

Jenže 100 let těžby a poddolování celé oblasti udělá své

Těžko říct, jestli se někde izolační vrstva propadla, nebo jestli někdo svou práci odflákl a díru prostě zapomněl vyplnit…

Ve výsledku to bylo jedno.

Požár našel cestu, jak se rozšířit.

Do míst, kde se nachází jedno z nejkvalitnějších ložisek antracitu na světě.

blue collar mining GIF by Vintage 3D

Oheň tak zamířil do podzemního labyrintu důlních šachet a štol.

Do míst, kde měl naprosto skvělé podmínky pro své šíření.

Přísun kyslíku a naprostá nemožnost lidí s tím něco udělat.

Jak bojovat s důlním požárem, když nevíte, kde všude musíte zasáhnout, abyste ho odřízli od O2?

Ale kdo by se na radnici vzrušoval.

Dobové zprávy uvádí, že skládka hořela dál.

2. července si místní kněz sice stěžoval na smrad hořících odpadků a uhlí, ale ani to radnici nevyburcovala k tomu, aby zakázala další vyhazování odpadu do hořící skládky.

Požár tak měl co jíst.

Časem si někteří začali uvědomovat, že mít hořící skládku za barákem nemusí být skvělý nápad.

Na zasedání zastupitelstva města byl tak pozván expert na hořící doly Gordon Smith, který navrhl, že by se mělo nasadit rypadlo schopné ložisko požáru vytěžit a tím požár zastavit

Testy unikajících plynů přitom už tehdy jasně ukazovaly, že nehoří jen odpadky.

Z podzemí se valil oxid uhelnatý (CO). Plyn, který je jasná známka, že se v podzemí pálí uhlí.

A plyn, který již brzy přinese zkázu celému městu.

Mredden, CC BY-SA 3.0

Jelikož bylo čím dál jasnější, že se požár vymyká kontrole a omezené úsilí místních na jeho uhašení nebude stačit, rozhodla se radnice města oficiálně o požáru informovat dopisem Lehigh Valley Coal Company.

Obrovskou důlní firmu, která v oblasti působila.

A v dopise jim tak trochu zapomněli říct, jak požár vznikl.

Věděli totiž, že kdyby přiznali barvu, firma by jim nepomohla.

V úředním jazyku tak za vznik požáru mohla "neznámá příčina v dobách neobvykle teplého počasí"

Když se zástupci města a důlní firmy setkali 6. srpna na místě požáru, bylo jasné, co zazní

Město si nemůže dovolit náklady spjaté s těžbou rypadlem ve snaze ložisko požáru vytěžit

Zástupce firmy odhadl, že vytěžení ložiska vyjde na přibližně čtvrt milionu (dnešních) USD

A že o potřebné finance bude potřeba požádat stát

Zástupce firmy navrhl, aby byla provedena řada vrtů ve snaze lokalizovat rozšíření požáru

Jenže nápad byl zamítnut

Ať už kvůli časové náročnosti, tak i legislativním potížím

Požáru bylo mezitím jedno, co se na radnici děje

Antracit dál hořel a jedovatý oxid uhelnatý se šířil nepřehlednou sítí tunelů.

9. srpna byly v aktivních dolech naměřeny takové koncentrace oxidu uhelnatého, že by byly reálně ohroženy životy horníků.

S okamžitou platností tak bylo rozhodnuto o jejich uzavření.

Ekonomické srdce města se zastavilo.

Zatím to nikdo neví, ale bude to navždy.

12. srpna bylo schváleno, že 15. srpna se pošle dopis vyhlašující soutěž na těžební firmu, která ložisko požáru vykope.

Soutěž byla vyhlášena 17. srpna a 19. srpna byl vybrán vítěz.

Společnost Bridy, Inc., která 22. srpna začala na lokalitě pracovat.

Jenže co čert nechtěl…

Někdo ze státních byrokratů rozhodl, že společnost Bridy nesmí dělat průzkumné vrty.

Nikdo tak nevěděl, kde všude antracit hoří a ani v jaké hloubce.

Bridy měla vytěžit naslepo jen 18 000 m3 zeminy. Tedy množství, které bez hlubšího průzkumu odhadla skupina důlních inženýrů

Inženýři přitom nevěřili, že se jedná o velký požár.

Rozsah ohniska byl odhadnut jen na základě měření unikajícího plynu na povrchu…

Tedy za pomoci nepřesné metody, která se dá snadno ošálit bezpočtem nezmapovaných tunelů v podzemí, kudy se může kouř valit…

Bridy, Inc. začala s těžbou na severní straně starého důlního prostoru.

Netrvalo dlouho a rypadlo narazilo na staré štoly.

A v ten moment začaly potíže.

Proražení stěn starých štol vpustilo kyslík do podzemí

Požár se tak mohl nadechnout čerstvého vzduchu a pořádně se rozhořet

S přísunem kyslíku tak dokázal požár v antracitu postupovat rychleji, než bylo rypadlo schopné materiál odtěžovat.

Navíc stát umožnil firmě Bridy pracovat jen v pracovních dnech a to pouhých 8 hodin denně…

Jenže požár na zákoník práce a volné dny z vysoka kašlal.

Hořel furt

Navíc se požáru dařilo postupovat po starých štolách stále hlouběji.

Firma Bridy tak musela kopat hlouběji a hlouběji a tím odtěžovat stále větší množství materiálu.

A to celou operaci prodražovalo.

29. října 1962 tak projektu na uhašení požáru došly prachy.

Co ale nedošlo, byl antracit…

V podzemí ho byly neskutečné zásoby.

Ale o tom více příště. Ráno musím brzy vstávat a ještě nás čeká pořádný kus příběhu.

Takže…

To Be GIF

Když se nepovedlo uhasit požár pomocí těžařských strojů, zrodil se nový nápad.

Staré hořící štoly se zaplaví směsí najemno nadrcených hornin a vody

Bláto mělo být dle plánu vstřikována těsně před požár a tím mu bránit v dalším šíření.

Odhadovalo se, že tento pokus vyjde na přibližně další 350 tisíc (dnešních) amerických dolarů.

Soutěž, která byla vyhlášena 1. listopadu, vyhrála společnost K&H Excavating s nabídkou čtvrt miliónu USD.

Krátce na to se rozjely vrtné práce.

V okolí skládky byly v rozestupu 6 metrů navrtány díry, do kterých se měla směs následně napumpovat.

Jenže i tenhle záměr neprobíhal podle plánu.

Centralii zasáhla toho ruku krutá zima.

Přívaly sněhu a dramatické poklesy teplot způsobily, že práce nepostupovaly, jak měly

Vodovodní potrubí začalo kvůli nízkým teplotám zamrzat a stroj na drcení kamenné směsi v třeskutém mrazu vypověděl službu.

Všechno tak trvalo déle než mělo.

A navíc se experti ze státního úřadu na dohled nad těžbou začali obávat, že množství vyplňující směsi nebude stačit.

Vrty se tak neplnily až po okraj, jak bylo původně naplánováno.

Přitom jen částečně zaplněné vrty by nedokázaly zabránit ohni v postupu.

Bylo tak jasné, že projekt bude stát více. Státní orgány proto přistoupily k navýšení veřejných prostředků, které byly do projektu vrženy.

Celou zimu se tým snažil do podzemí pumpovat směs a šíření požáru uhasit.

Chvilku to vypadalo nadějně…

Jenže pak přišel 11. duben 1963.

Kouř se začal opět ve velkém valit v podzemí.

Přibližně 210 metrů východně od původní skládky.

Bylo tak jasné, že vrtací projekt selhal

Státní orgány tak začaly přemýšlet o třetím pokusu, jak šíření požáru zastavit.

Jenže jeho rozběhnutí nemohlo začít dříve než 1. července.

Muselo se totiž počkat na začátek nového fiskálního roku a tedy novou dávku veřejných prostředků, které se na boj s ohněm mohly použít.

Vznikly tři scénáře, jak s požárem zatočit.

Všechny počítaly s vykopáním ochranného žlabu okolo celé skládky a rozcházely se v tom, co pak dál.

Co měly ale všechny plány společné, byla jejich cena.

Jak se ložisko požáru zvětšovalo, cena začala být astronomická

Státní orgány tak v druhé polovině roku 1963 pokusy o uhašení požáru vzdaly.

Nic tak už nebránilo požáru, aby se v ložisku antracitu mohl pořádně rozlétnout.

Centralia se tak s požárem a s neustále kouřícím podzemím začala učit žít.

Média se sice snažila na problém soustavně upozorňovat, ale bez většího úspěchu.

Požár ložiska antracitu se stal něčím, co se stalo každodenním koloritem života města.

A roky plynuly…

A pak přišel rok 1979, kdy dlouho neřešený problém naplno udeřil na život lidí v městě.

V tento rok tehdejší starosta města John Coddington a majitel pumpy v jedné osobě kontroloval stav paliva v podzemních nádržích.

Když vytáhl kontrolní tyč z nádrže, zdálo se mu, že je teplá

Do nádrže tak ponořil teploměr a nestačil se divit.

Zařízení ukázalo teplotu benzínu v podzemí 77,8 °C.

Teplota pod městem tak začala dramaticky narůstat.

Ale to nebyla jediná rána, která na místí mířila.

S tím, jak se požár nepozorovaně šířil pod město, někteří lidé začali hlásit zdravotní problémy.

Výrony jedovatých plynů vznikajících jako výsledek hoření uhlí, konkrétně oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, a nízké koncentrace kyslíku spotřebovávaného hořením působily potíže.

V roce 1981 se pak požáru dostalo obrovské pozornosti, když se pod dvanáctiletým Mikem (správným jménem Toddem Domboskim) otevřela na zahradě země.

Vznikla díra, která byla 1,2 metru široká a 46 metrů hluboká.

Nebýt spleti kořenů a jeho čtrnáctiletého bratrance, který ho vytáhl

Chlapec by zemřel hroznou smrtí.

Buď by se udusil (v lepším případě) nebo by byl upečen za živa (v horším případě).

Od toho dne bylo všem naprosto zřejmé, že všichni ve městě čelí obrovskému nebezpečí, které může kdykoliv zničit lidské životy i majetek.

Sklepení domů začaly běžně vyplňovat jedovaté plyny a ušetřen nezůstaly ani dva místní hřbitovy.

Hroby s nebožtíky se začaly propadat do hlubin země, kde zuřilo ohnivé peklo.

Pokud o tom ještě někdo pochyboval, tady to došlo už všem.

Na záchranu Centralie bylo již pozdě.

Bylo tak rozhodnuto, že město bude opuštěno a všichni jeho obyvatelé přesunuti do bezpečí.

V roce 1984 proto navrhl Wilkes-Barre Representative Frank Harrison v americkém Kongresu, aby US vláda uvolnila okolo 110 miliónů (dnešních) USD na přesídlení

Návrh byl Kongresem schválen

Většina obyvatel pak souhlasila s odkupem svých pozemků a staveb a s vystěhováním mimo město.

Centralia tak začala rychle přicházet o své obyvatele a skomírat.

Jenže neodešli všichni. Několik rodin se rozhodlo i přes nebezpečí zůstat.

Začala tak legislativní bitva o osud města

Obyvatelé soudní boj o zachování města záhy prohráli a bylo jim nařízeno se vystěhovat.

V roce 2002 US Post odebrala městu poštovní číslo. Centralia tak přestala v očích vlády existovat jako město.

Soudní bitva ale neskončila. Poslední obyvatelé totiž zůstali a soudili se dál

Po řadě tahanic a odvolání byl v roce 2013 vydán rozsudek, který dovoloval posledním rezidentům ve Centralii zůstat do doby jejich smrti.

Po smrti jejich majetek propadne státu.

Z22m, Brian W. Schaller CC BY-SA 4.0

Požáru ale bylo tohle všechno jedno.

Oheň se antracitu neptá, komu patří.

Stále se tak šířil. A to i mimo Centralii.

Dnes tak hoří ložisko antracitu i pod sousední vesnicí Byrnesville nacházející se několik kilometrů jižně od Centralie.

Byrnesville pak postihl stejný osud, jako Centralii.

I tohle městečko bylo v roce 1983 nuceně opuštěno a následně jeho budovy strženy.

Dnes v něm dožívá přibližně 75 lidí.

Netrvalo dlouho a opuštěná a zpustošená Centralia se stala turistickou atrakcí.

Na odvážené turisty čekal popraskaný asfalt, neustále výrony kouře, i horká země.

Doug Kerr f, CC BY-SA 2.0

Příjezdová cesta do města se vlivem čirého turistického ruchu přeměnila (na čas) v jednu velkou uměleckou galerii.

Stala se z ní " Graffiti Highway".

Brian W. Schaller, CC BY-NC-SA 4.0

Jenže příliv turistů nebezpečí nesnížil.

Stále se tam může země kdykoliv propadnout, stále se mohou vyvalit jedovaté plyny…

Proto se rozhodlo, že se nebezpečný přístup do Centralie uzavře

Dnes je tak dálnice v části zasypána zeminou, aby se nedala projet

CapturinG – HistorY

Požár v Centralii hoří dodnes.

A odhady uvádí, že bude hořet dalších 100 až 250 let…

Co tak začalo jako snaha o "úklid" jedné nevzhledné skládky, skončilo obrovskou ekologickou katastrofou, která navždycky změnila život více jak tisíce lidí.

Požár pod Centrálií je přitom jen jedním z 38 požárů, které v uhelných ložiskách Pensylvánie momentálně zuří.

Osud Centralie si s postupem let našel i cestu do pop kultury.

Pokud jste viděli film Silent Hill, vězte, že jeho děj je z části inspirován osudem tohoto města.

Pro sepsání tohohle vlákna mi byl článek na anglické Wikipedii.

A jdeme do finiše!

Jelikož tohle vlákno sdílíte/čtete jako divý, je potřeba sem opět vlepit product placement.

Pokud byste chtěli více geovědních příběhů v životě vás i vašich dětí, pořiďte si knižní Vesmírníček.

Knihu, co jsme s @skodova_lucie sepsali

A pokud byste chtěli utrácet peníze za něco nehmotného a současně podpořit jeden super informační portál stran životního prostředí, zvažte dar pro @Ekolist_cz

Nedávno jsem viděl, že jim nevyšel grant a mají nouzi o finance na provoz 🙁

(já už podpořil)

A to je pro dnešek všechno a sorry, že to tentokrát sepsat bylo na dva večery.

Tak zas někdy příště.

The End End GIF

A první klasické PS 🙂

Díky za korekci/doplnění

Originally tweeted by Dr. Petr Brož (@Chmee2) on November 7, 2022.