Má Europa deskovou tektoniku?

Země je jediným známým tělesem v celém vesmíru, o kterém bezpečně víme, že její povrch je přetvářen deskovou tektonikou.

Respektive to si prozatím myslíme. Ale je tomu skutečně tak?

Někteří z vás totiž ví, že okolo Jupiteru obíhá záhadný měsíc Europa…🧵#vesmírníček

Než se ale k Europě vydáme, pojďme si říct, co to ta desková tektonika vlastně je.

Pro geologii je to nesmírně důležitý koncept, který vám je schopen vysvětlit, proč povrch Země vypadá, tak jak vypadá.

Proč někde vznikají zemětřesení, proč někde soptí sopky a proč máme hory…

Říká totiž, že povrch Země je rozpraskán do velkých litosférických desek, které jsou schopny se vůči sobě pohybovat.

Představte si to jako uvařené vajíčko, které hodíte na zem a seberete. A pak by se jednotlivé kousky skořápky dokázaly na bílku pohybovat…

Tak vypadá Země

Jestli máte tak 20 minut, tady je k tomu případně obsáhlý článek, který jsem kdysi dávno překládal/dával pro českou Wikipedii dohromady.

OK, teď tak tušíte, co to desková tektonika je

Zajímavostí je, že Merkur, Venuše a ani Mars deskovou tektoniku nemají

Nemá ji ani náš Měsíc či jiná velká tělesa Sluneční soustavy s pevným povrchem.

Ať se díváme kamkoliv, vidíme vždycky, že ta tělesa mají povrch tvořený jednou globální litosférickou deskou (nebo možná vícero, ale v takovém případě se nepohybují!)

Země je tak divná

What Are You Talking About Weird Look GIF

Nicméně v planetologické komunitě sílí hlasy, že možná jsou divná tělesa ve Sluneční soustavě nakonec dvě.

A to nás přivádí k Europě.

Když se totiž zadíváte v detailu na její povrch, všimnete si, že je neskutečně rozlámán… a taky to, že tam nejsou skoro žádné impaktní krátery

Nepřítomnost kráteru značí, že povrch je velice mladý. Kdyby ne, vypadala by Europa podobně jako povrch našeho Měsíce. Díra vedle díry.

Něco tak musí povrch neustále přetvářet!

A nekonečné série prasklin nám ukazují, že ledová kůra Europy neustále praská.

Ano, ledová.

Tohle jsme si totiž ještě neřekli.

Povrch Europy tvoří desítky kilometrů silná vrstva ledu, pod kterou se nachází oceán kapalné vody!

Ledová kůra tak plave na oceánu vody podobně jako litosférické desky "plavou" na vrstvičce roztavených/natavených hornin v astenosféře tady na Zemi.

Různé materiály, ale princip je stejný.

A světlo světa spatřila v minulých týdnech nová studie, která ukazuje, že na Europě dost možná něco-jako-desková tektonika fakt je.

Vědecký tým zkoumal malé hřebeny, které se na povrchu Europy nachází a dobral se k tomu, že nejsou náhodně rozmístěné.

Výsledky jejich modelování tak ukázalo, že se pevný povrch Europy musí hýbat!

Jenže nikoliv jako na Zemi.

Autoři uvádí, že k vysvětlení pozorování stačí, aby se pohybovaly jen určité části povrchu a jen někdy.

Navrhují tak, že "desková tektonika" na Europě funguje epizodicky

a jen lokálně.

Dle jejich modelu se zdá, že se obrovské ledové desky nedokáží dostat dále než ca 100 km. Na Zemi přitom litosférické desky dokáží urazit fakt štreku – klidně tisíce kilometrů.

Jen se podívejte na mezeru mezi Afrikou a jižní Amerikou

Sečteno, podtrženo.

Europa může být světem, jehož povrch se občas hýbe, podobně jako se hýbe povrch Země

Abychom si byli jisti, bude potřeba ještě spousta práce a šiklo by se tam poslat pár sond…

Což máme štěstí, protože tohle přesně se plánuje udělat

Těšte se tak, že někdy začátkem 30. let tohohle století začnou další žně ve výzkumu tohohle nesmírně fascinujícího světa.

The END

PS: A o průzkumu Europy jsem nedávno vysílal i u sebe na Youtube kanále 🙂 Tak ať víte, že kolem nedávno prosvištěla sonda Juno!

Originally tweeted by Dr. Petr Brož (@Chmee2) on January 13, 2023.